Announce something here
Announce something here
Cart 0
הסיפור המפחיד על האיש הצוחק
הסיפור המפחיד על האיש הצוחק
הסיפור המפחיד על האיש הצוחק
הסיפור המפחיד על האיש הצוחק
הסיפור המפחיד על האיש הצוחק
הסיפור המפחיד על האיש הצוחק
הסיפור המפחיד על האיש הצוחק
הסיפור המפחיד על האיש הצוחק
הסיפור המפחיד על האיש הצוחק
הסיפור המפחיד על האיש הצוחק
הסיפור המפחיד על האיש הצוחק
הסיפור המפחיד על האיש הצוחק
הסיפור המפחיד על האיש הצוחק
הסיפור המפחיד על האיש הצוחק
הסיפור המפחיד על האיש הצוחק
הסיפור המפחיד על האיש הצוחק
זהבית כרמל

הסיפור המפחיד על האיש הצוחק

Regular price $67.20 Sale price $84.00

מאת טל ויהב מיכאל

 איורים: זהבית כרמל

איורים נבחרים מאגדה אפלה לילדים, המתרחשת בימינו. סיפורה של הילדה תהילה, המנסה
להשיב את הצחוק של אמה, אותו פרח מיוחד שיש לכל אחד, הנגלה לעיניים רק אם מסתכלים   זכוכית מיוחדת… ״האיש הצוחק״ המפחיד  קטף אותו מפי האם בשנתה, ותהילה יוצאת להרפתקאה כדי להשיבו.

גואש על נייר, 2011

הוצאת כרמל, 2011


More from this collection